Õhksoojuspumbal on mitmeid eeliseid

Home » Õhksoojuspump » Õhksoojuspumbal on mitmeid eeliseid

Õhksoojuspump on mugav ning keskkonnasäästlik küttekeha, mis sobib kasutamiseks pea igat tüüpi hoonesse. Õhksoojuspumba eeliseks on see,et see töötab elektri pealt, kuid suudab reeglina toota ühest kilovatist elektrienergiast kuni 4 kilovatti soojusenergiat. Seetõttu on selle kasutegur üsna märkimisväärne. Mingil põhjusel on aga õhksoojuspumbad siiski jätkuvalt vähe kasutusel ning seda päris mitmel erineval põhjusel.

Väga paljud inimesed ei tea, et õigesti kasutatuna võib õhksoojupumbaga hoida kokku kuni poole elamu kütmisele kuluvast elektrienergiast. See on märgatav kokkuhoid võrreldes näiteks elektriküttega. Kui varem võis öelda, et õhksoojuspumbaga kütmine on kallis lõbu, siis tuleb endale teadvustada, et nende küttekehade tootearendus toimub pidevalt ning igal aastal tuleb turule aina efektiivsemaid ning säästlikumaid masinaid. Seega võiks õhskoojuspumba soetamist päris tõsiselt kaaluda.

Olgugi, et päris paljudes majapidamistes on juba ka õhksoojuspumbad olemas, ei osata tihtilugu kasutada selle täit potensiaali ning seetõttu kulutatakse rohkem energiat, kui tegelikult vaja oleks. Ka õhksoojuspumpa kasutades tuleb teada, kuidas seda teha, et saada võimalikult suur kasutegur võimalikult väikese energiakuluga.

Üheks negatiivseks aspektiks õhksoojuspumpade kasutamisel on see, et müüjad pakuvad klientidele reeglina odavamaid lahendusi ning jätavad kallimad, kuid see-eest säästlikumad  variandid tutvustamata. Esmapilgul kallimad süsteemid aga tagavad reeglina oluliselt suurema energiasäästu, kui odavad komplektid. Miks seda siis tehakse? Eks ikka seetõttu, et odavamaid komplekte suudavad firmad reeglina rohkem müüa ning teenivad seetõttu suuremat kasumit paigaldusteenuse pealt. Tuleb tõdeda, et tegelikult töötab ka väike ja odav soojuspump hästi kevadel ja sügidel, kuid jääb kindlasti hätta külmade talveilmadega. Teine oluline viga, mida müügi- ja paigaldusfirmad teevad, on see, et kliendile paigaldatakse küll seade ära, kuid jäetakse selle tööpõhimõtted ning õiged kasutusvõtted tutvustamata. See jääb tihtilugu kliendi enda avastada, kuid põhjustab tavaliselt ka selle, et klient hakkab seadet valesti kasutama.

Kindlasti on oluline ka see, et seadme paigaldajalt nõutaks soojuspumba õiget seadistamist, et energiasäästlik kasutamine üldse võimalik oleks.  Õhksoojuspump annab oluliselt parema küttetulemuse, kui maasoojuspump, juhul, kui välisõhk ei lange alla null kraadi. Pakasega õhksoojuspumba kasutegus küll langeb, kuid kvaliteetseimad masinad suudavad tagada väga hea tulemuse ja kuni -20 kraadise pakasega. Õhksoojuspumba soojustegur langeb koos temperatuuri langemisega, kuid ka väga külma pakasega on õigesti seadistatud  soojuspumbaga sääst kuni 50%. Külma välistemperatuuri puhul peab kompressor tegema tasa välisõhu ja väljapumbatava sooja õhu vahe ning see lisab koormust. Samuti muutub külmaaine ringlus aeglasemaks ja tarbimisvõimsus langeb.  Oluline on teada, et alates -30 kraadisest külmast on soojuspumba tarbitav energia ning sellest saadav soojusenergia üks-ühele ning seega ei ole nii külma välistemperatuuriga enam õhksoojuspumba kasutamine otstarbekas. Võimsast soojuspumbast on talvel tunduvalt rohkem kasu. Kuna võimsam seade töötab enamiku tööajast osakoormusel, on selle soojustegur üldjuhul väga hea – isegi parem kui täiskoormusel, kuna pump ei pea tasa tegema nii suurt temperatuuride vahet. Võimsa õhksoojuspumba ainus puudus võib olla see, et väga väikese küttevajaduse korral ei oska seade end piisavalt madalale võimsusele reguleerida, vaid hakkab välja lülituma.

Õhksoojuspump võimaldab energiat säästa ainult juhul, kui ta õigesti tööle rakendada ja lasta tal maja kütta. Kõik algab soojuspumba siseseadme paigutamisest – nimelt peab see asuma kohas, kust soe õhk pääseb eluruumides takistamatult ringlema. Teiseks peab sissepuhe olema sellise tugevusega, et õhk tõepoolest ringleb ja viib soojuse eluruumidesse laiali. Kolmandaks tuleb muude kütteallikate (radiaatorid, põrandaküte) termostaadid keerata piisavalt madalale temperatuurile. Õhksoojuspump võimaldab energiasäästu ainult juhul, kui sellega võimalikult palju köetakse.

Comments are closed

Footer Column 1

This is a widgetised area. Fill it with content from the Widget Admin area.

Footer Column 2

This is a widgetised area. Fill it with content from the Widget Admin area.

Footer Column 3

This is a widgetised area. Fill it with content from the Widget Admin area.

Footer Column 4

This is a widgetised area. Fill it with content from the Widget Admin area.

A wordpress theme from BWThemes